Excellent cameratoezicht

Om verdachten van misdrijven snel op te kunnen sporen en te kunnen vervolgen zijn camerabeelden van groot belang. Meer dan 50% van de beelden kan echter niet door de politie (opsporing) en het Openbaar Ministerie (vervolging) worden gebruikt. De beelden zijn te slecht van kwaliteit. Met de 9 punten voor excellent cameratoezicht van de politie en het OM vergroot je de kans op geschikte beelden voor heterdaadkracht, opsporing en vervolging. Verhoog de preventieve kracht van cameratoezicht en gebruik bij aanschaf, installatie en onderhoud van het camerasysteem deze 9 punten!

Excellent cameratoezicht
Situatie voor en situatie na het opvolgen van de 9 punten.
 

1. Doelen camerasysteem

Kijk naar het bedrijfsproces, kwetsbaarheden en specifieke omstandigheden en bepaal de doelen van het cameratoezicht. Een van de doelen is dat de camerabeelden gebruikt kunnen worden voor opsporing.

 

2. Cameraplan

Zorg voor een cameraplan. Een cameraplan is een plattegrond van de onderneming, het vervoersmiddel, de woning of de instelling. Hierop wordt per camerapositie aangegeven welk deel van het te beveiligen gebied moet worden vastgelegd. In het cameraplan staat per camera het doel (identificeren, herkennen, waarnemen) en de naam van de camera aangegeven.

Identificeren
Identificatie is mogelijk met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid: persoonskenmerken zijn zo duidelijk zichtbaar dat de identiteit kan worden vastgesteld, ook van een onbekend individu.

Herkennen
Een bekend individu kan worden herkend.

Waarnemen
Het is duidelijk dat er een persoon zichtbaar is op de camerabeelden. Camerabeelden die alleen geschikt zijn voor waarnemen, spelen geen grote rol bij de opsporing.

Bij elke publiektoegankelijke in- of uitgang moet een camera zijn geplaatst, waarmee bewegende objecten geïdentificeerd kunnen worden. De andere camera’s moeten in elk geval geschikt zijn om te herkennen.

Houd rekening met de regels voor privacy van het Autoriteit Persoonsgegevens.

Een cameraplan kan door een goede installateur gemaakt worden. Er zijn ook cameraplanners online te vinden, waarmee zelf een cameraplan gemaakt kan worden.

 

3. Installateur

Een camerasysteem dat voldoet aan de norm ‘NEN-EN-IEC 62676-4 Videobewakingssystemen voor gebruik in beveiligingstoepassingen – Deel 4: Adviezen voor de toepassing’ is geschikt voor opsporing. Neem een installateur in de arm die deze norm kent en kan toepassen.

Je kunt ook Helder Zicht raadplegen voor het installeren van een camerasysteem, een initiatief van de 3 brancheverenigingen.

 

4. Oplevering

De installateur levert het camerasysteem op met een opleverdocument. Hierin staat per camera het doel uit het cameraplan en een snapshot van het camerabeeld met de testkaart. Met dit snapshot valt te beoordelen of de camerabeelden gebruikt kunnen worden om te identificeren of te herkennen.

 

5. Beeldkwaliteit

Stel de camera’s zo in dat bewegende objecten (zoals mensen of auto’s) kunnen worden herkend of geïdentificeerd. Daarvoor zijn ook hoogte van de camera en licht van belang.

 

6. Opslag

De opslag moet voldoende capaciteit hebben om de camerabeelden van ten minste 2 weken op te slaan. Een langere periode is beter, om bijvoorbeeld na een incident tijdens een vakantie nog bij de camerabeelden te kunnen. De camerabeelden mogen niet langer worden opgeslagen dan wettelijk toegestaan (28 dagen).

De opslag moet altijd werken, dus bijvoorbeeld vanzelf aangaan na een stroomstoring. De opgeslagen camerabeelden moeten via internet of via een usb-aansluiting beschikbaar zijn. Bij opslag in de cloud blijven de camerabeelden bewaard bij ontvreemding van de recorder.

De beeldkwaliteit moet na compressie geschikt blijven om te identificeren.

 

7. Systeem

De datum en tijd van het systeem moeten automatisch worden gecontroleerd en bijgewerkt, ook na overgang van zomertijd naar wintertijd en andersom. Opsporing valt of staat met de juiste datum en tijd van de camerabeelden.

Bij een storing van het camerasysteem, moet de beheerder een melding krijgen. De storing moet worden gemeld op de monitor en wanneer mogelijk met een alarm.

Het is belangrijk om jaarlijks te (laten) controleren of het systeem nog goed werkt, of alle camera’s nog goede camerabeelden leveren en om de storingsmeldingen in het logboek van de recorder te controleren. Kijk af en toe of de camerabeelden van de camera’s kloppen met wat is afgesproken in het cameraplan. Met de testkaart in de norm (NEN-EN-IEC 62676-4) valt te beoordelen of de camerabeelden gebruikt kunnen worden om te identificeren of te herkennen.

Voorkom onbevoegd gebruik van het camerasysteem.

 

8. Uitvoer

Het formaat van de camerabeelden moet in een reguliere extensie dat door dominante besturingssystemen wordt gedragen (Windows en Apple). De beelden moeten op gangbare apparatuur kunnen worden afgespeeld. Bijgeleverde softwareplayers zijn onwenselijk. Het gaat om onafhankelijke bestanden die in editing software van de politie kunnen worden verwerkt. Metadata zoals datum en tijd van de opname en naam van de camera moeten zichtbaar zijn op de camerabeelden in de export.

 

9. Registratie

Zorg ervoor dat het camerasysteem geregistreerd is bij Camera in Beeld. Camera in Beeld is een databank van beveiligingscamera’s. Met deze databank kan de politie zien waar in de buurt van een misdaad (bijvoorbeeld een woninginbraak) zich camera’s bevinden die mogelijk camerabeelden van de dader hebben. Hierdoor kunnen daders sneller worden gepakt. Hoe meer camera’s voldoen aan dit advies, hoe beter de opsporing met Camera in Beeld.

Winkels of bedrijven kunnen hun camerasysteem aansluiten bij een particuliere alarmcentrale. De particuliere alarmcentrale krijgt bij onraad via een (alarm)sensor een melding. Een beveiligingsmedewerker van de alarmcentrale kan de camerabeelden dan ook zien en alle gegevens en de livebeelden snel doorschakelen naar de politiemeldkamer. Met Live View kan de meldkamer van de politie rechtstreeks meekijken met de camerabeelden van een winkelier of horecaondernemer. Zo is die direct op de hoogte als er een inbraak of overval (of ander gewelddadig delict) wordt gepleegd.

Bron: Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)
Datum: 10 januari 2019

Geef een reactie