Privacy beleid

VideoSys levert op het Internet, onder de naam VideoSecurityShop, videosystemen, alarmsystemen en diensten voor beveiliging. Voor onze dagelijkse bedrijfsactiviteiten verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens van onze klanten. Wij respecteren uw privacy en hechten grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Met de verwerking en het bewaren van uw persoonsgegevens houden wij ons dan ook aan de eisen van de toepasselijke privacywetgeving; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met deze Privacyverklaring geven wij u transparantie over welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarvoor we ze gebruiken, hoe we er mee omgaan en welke rechten u heeft als betrokkene.

Welke persoonsgegevens verwerken we

De persoonsgegevens die VideoSys verzamelt en verwerkt zijn ter zake dienend en beperkt tot het strikt noodzakelijke voor de levering van onze producten en diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

 • Eventuele naam van bedrijf/organisatie.
 • Voor- en achternaam.
 • Geslacht.
 • Verzendadres.
 • Factuuradres.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u zelf telefonisch of in correspondentie actief verstrekt.
 • KvK nummer (voor zakelijke klanten).
 • Belastingnummer (voor zakelijke klanten).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Voor de verkoop van onze producten en/of diensten hebben wij zeker niet de intentie om andere dan de hierboven genoemde of bijzondere en gevoelige persoonsgegevens te verzamelen.

Doel en grondslagen van verwerking

Het verzamelen en verwerken van bovengenoemde persoonsgegevens is noodzakelijk voor ons om gerechtvaardigde doeleinden te bereiken bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten. In het geval van een overeenkomst zijn tevens het belang van Uitvoering Overeenkomst en het belang Wettelijke Verplichting van toepassing i.v.m. de uitvoering en naleving van de Belastingwet.
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te informeren omtrent onze producten en diensten.
 • U te informeren over wijzigingen van onze producten en diensten.
 • Verzenden van eventuele nieuwsbrieven en/of product- en dienst- informatie.
 • T.b.v. administratieve doeleinden zoals het uitbrengen van offertes en het afhandelen van bestellingen en betalingen.
 • Om goederen en/of diensten af te kunnen leveren.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde verwerkingen

VideoSys neemt geen besluiten, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VideoSys) tussen zit.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ten aanzien van overeenkomsten en de uitvoering Belastingwet worden u gegevens niet langer dan 7 jaar na de laatste overeenkomst bewaard. Na die periode zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd of anderszins geanonimiseerd zodat gegevens niet meer tot een persoon herleidbaar zijn.

Delen van persoonsgegevens

VideoSys deelt alleen persoonsgegevens met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Wij verkopen geen gegevens aan derden. Persoonsgegevens worden enkel voor eigen doel verwerkt waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld.

Cookies

De VideoSecurityShop website maakt enkel gebruik van technische en functionele cookies die geen of weinig inbreuk op de privacy maken. Deze technische en functionele cookies worden gebruikt om de website beter laten werken, maar ook algemene analytische bezoekersstatistieken bij te houden. Op onze website wordt u derhalve ook niet gevraagd om cookies te accepteren.

Beveiliging Persoonsgegevens

VideoSys hecht grote waarde aan de bescherming van uw persoons-gegevens. We hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de bescherming en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Rechten betrokkenen

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) biedt VideoSys u als betrokkene het recht op inzage, correctie en verwijdering van zijn/haar opgeslagen persoonsgegevens. Daarnaast wordt u het recht geboden om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en u wordt het recht op gegevensoverdraagbaarheid geboden. Elk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid zal binnen vier weken worden beantwoord.

Klachten

Heeft u een klacht over onze verwerking van uw persoonsgegevens? Meldt dit door ons te bellen of een E-mail te sturen.

Contactgegevens:

VideoSys
Overschiestraat 3
2729 DK  Zoetermeer
Tel.: 06-13935207
E-mail: info@videosys.nl

Wij willen u er tevens op wijzen dat u, wanneer wij uw verzoek of klacht onjuist afhandelen, de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

De meest recente versie van deze Privacyverklaring vindt u op onze website https://videosecurityshop.nl/privacy/.

Deze VideoSecurityShop Privacyverklaring is het laatst bijgewerkt op 19 juni 2018.